Duanshi–Jinchen–Bo'ai Gas Pipeline

From Global Energy Monitor